Yengeçler Sınıfı  60-72 AY

Zeki Çocuk Anaokulunda 6 yaş hazırlık sınıfı özel bir döneme sahiptir. 3 Yıl boyunca bizimle birlikte olmuş çocuklarımız bu sınıfa, gerekli olan matematik, anadili, el becerisi gibi temel eğitimleri almış olarak başlarlar. Sınıf öğretmenleri ve okul psikoloğu tarafından bütün bir yıl boyunca özenle yetiştirilirler.
Çoklu zeka alanlarından biri olan matematiksel zeka, çeşitli etkinliklerle geliştirilir. Bu amaçla sınıf içinde materyalle pek çok sayma, sıralama, ölçme, karşılaştırma çalışmaları yapılır. Bu çalışmaların grafik olarak ifadesi yapılır. Çeşitli malzemelerle örüntü çalışmaları yapılır. Dokunarak, görerek
öğrenilen matematik, çocuklarımızın hayat boyu matematikle barışık olmalarını sağlar.
Matematik ve anadili konularında öğrendiklerini uygulamak üzere kitap çalışması yaparlar. Bu yaşa kadar el becerileri çeşitli sanatsal faaliyetlerle geliştirilmiş olan çocuklar, artık el yazısı çalışmalarına hazırdırlar. Çeşitli test çalışmaları ile çoktan seçme, farklısını, benzerini bulma, eksik olanı ayırt
etme gibi dikkat geliştirici çalışmalar yaparlar.
Çoklu zeka alanlarını geliştirmeyi amaçlayan anadili etkinlikleri, sanat çalışmaları, konu ve kavram çalışmaları yapılır. Tüm bu akademik çalışmaların yanında, 6 yaş çocuklarımızın ilköğretime davranışsal ve duygusal olarak
da hazırlanmaları sağlanır. Özellikle belirli bir ders süresi boyunca dikkatlerini yoğunlaştırma, söz isteme, sunum yapabilme, konuşan arkadaşlarını dinleme sabrını gösterebilme becerileri kazandırılır.

Sınıf İstatistikleri

Yengeçler Sınıfı Sınıf İstatsitikleri

Yaş Gurubu
60 - 72 Ay
Sınıf Kapasitesi
16 Çocuk

Arkadaşlık

Sınfılarımızda Arkadaşlık Kavramını Ve İletişim Becerisi Kazandırıyoruz

Oyun Alanları

Her Sınıfta O Yaş Gurubuna özel Oyun Alanları Mevcuttur

Kaliteli Zaman

Öğrencilerimizin Kaliteli Zaman Geçirmelerini Sağlıyoruz

Eğitim

Yaş Gurupları İçin Özel hazırlanan Eğitimler Veriyoruz

Deneyim

Uzman Öğretmenlerimizle Ve Pisikoloğumzla Çocuklarımıza Tam Destek Veriyoruz

Yabancı Dil

Yaş Gurubuna Özel Yabancı Dil Eğitimi Veriyoruz