Deniz Yıldızı Sınıf 36-48 AY

Kendini daha rahat ifade etmeye başlayan, farkındalığı artan, arkadaş seçimleri belirginleşen, dikkat süresi uzayan 3 yaş grubuna yönelik eğitim programımız öğrencilerimiz için tüm gelişim alanlarını desteklemeyi amaçlamaktadır. Günlük programımız, öğrencilerimizi düşünen, sorgulayan, inisiyatif
alabilen, yapmak istediklerini planlayan, planladıklarını gerçekleştiren, yaptıklarını değerlendirebilen bireyler olmasını destekleyecek şekilde hazırlanmaktadır.

Yıl boyunca planlanan sunumlar ve proje çalışmaları öğrencilerimizin anlamlı ve kalıcı bilgi edinmelerini, doğal süreçlerinde yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini desteklemektedir. Ayrıca programımızdaki Fen-Doğa çalışmaları, öğrencilerimizin görsel, işitsel ve dokunsal duyularını
güçlendirmeyi, sınıflama-ölçme, sorun çözme becerilerini geliştirmeyi, açık uçlu sorular sormayı ve takım halinde çalışmalarını sağlamayı hedeflemektedir. Okulun tüm alanlarını aktif bir şekilde kullanarak kimi zaman gizli bir hazineyi aramak için, kimi zaman bahçede yaprak toplamak için, kimi zaman ise botanik bahçemize ektiğimiz domatesleri sulamak için bol bol keşif gezilerine çıkıyor
olacağız.

Maths World çalışmalarımız, Matematik eğitiminin temelini oluşturan matematik kavramlarını, erken yaşta oyunlarla tanıştırmayı ve bu sayede matematiği yalnızca işlemlerden oluşan bir kavram değil bir düşünme şekli olarak çocuklara kazandırmayı amaçlamaktadır. 3 yaş programımızda oynayarak ve beş duyumuzu aktif bir şekilde kullanarak planlanan bilişsel etkinlikler, sayıları tanıma ve saymayı, bire bir eşleştirmeyi, örüntü ve renkler gibi, matematiğin alt yapısını oluşturan kavramları, günlük hayatta
matematik dilini kullanmayı, analitik düşünme yeteneğini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Alanlarında uzman eğitimciler tarafından yapılan Müzik, Sanat, Bale – Dans ve Jimnastik programımızın tamamlayıcısıdır. Müzik ve Sanat derslerimiz dünyaca ünlü ressam ve müzisyenlerin sanat yaklaşımları ve uyguladıkları teknikleri içermektedir. Harekete dayalı bale – dans ve jimnastik çalışmalarımız çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde büyümelerini, ritim duygusunun gelişmesini, esnek bir vücut yapısına sahip olmalarını hedeflemektedir.
Bu alanlarda yapılan Atölye Çalışmalarımız, öğrencilerimizin ve velilerimizin sınıf ortamında eğlenerek paylaşımda bulunmalarına olanak sağlamaktadır.

Aylık belirlenen konular hakkında düşünme, fikir yürütme, problem çözme, kavram haritası oluşturma çalışmaları yapılarak öğrencilerimizin yeni bilgiler öğrenmesi, düşünme becerilerinin geliştirilmesi, yaratıcılıklarının desteklemesi ve edilen bilgilerin transfer edilmesi sağlanmaktadır. Tüm bu çalışmaların temelinde öğrencimizin anadilini daha etkin bir biçimde kullanabilmesi yer almaktadır.
Özellikle dil ve sosyal gelişimlerini destelemek amacıyla çeşitli öykü, hikâye ve masal kitaplarının okunması, anlatılması, dramatize edilmesi, resimlenmesi gibi çalışmalar gerçekleştirilmektedirler.

Sınıf İstatistikleri

Deniz Yıldızları Sınıfı Sınıf İstatsitikleri

Yaş Gurubu
36 - 48 Ay
Sınıf Kapasitesi
16 Çocuk

Arkadaşlık

Sınfılarımızda Arkadaşlık Kavramını Ve İletişim Becerisi Kazandırıyoruz

Oyun Alanları

Her Sınıfta O Yaş Gurubuna özel Oyun Alanları Mevcuttur

Kaliteli Zaman

Öğrencilerimizin Kaliteli Zaman Geçirmelerini Sağlıyoruz

Eğitim

Yaş Gurupları İçin Özel hazırlanan Eğitimler Veriyoruz

Deneyim

Konusunda Uzman Öğretmenlerimizle Ve Pisikoloğumzla Çocuklarımıza Tam Destek Veriyoruz

Yabancı Dil

Yaş Gurubuna Özel Yabancı Dil Eğitimi Veriyoruz