EĞİTİM SİSTEMİMİZ

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren Zeki Çocuk Anaokulunda Eğitim müfredata uygun olarak Çoklu Zekâ kuramı çerçevesinde hazırlanmıştır. Okulumuz klasik ezberci eğitim anlayışı kalıplarından çıkarak, çocukların doğuştan gelen yeteneklerini profesyonel eğitimciler desteği ile fark etmek, geliştirme ve yönlendirme hedefinde yoluna devam etmektedir.

YABANCI DİL

Çocukların küçük yaşlarda yeni bir dil öğrenme yetenekleri yetişkinlere göre, çok daha yüksektir. Özellikle okul öncesi eğitimde, ikinci bir dilin programda yer alması çocuğun hem dil hem de zihinsel gelişiminde çok büyük yarar sağlamaktadır. Bu nedenle programımızda haftanın 5 günü İngilizce önemli bir yer tutmaktadır. Her gün yoğun eğlenceli drama ve görsel tekniklerle İngilizce eğitimi alan minik öğrenciler, ayrıca ikinci dil olarak ta özellikle Rus kökenli ailelerin çocukları için oluşturduğumuz Rus Dili Konuşma Sınıflarıyla Rusça öğrenmektedirler. Bu dönemde ingilizce ve Rusça eğitimi verirken çocuklara doğru telaffuz kazandırma, günlük yaşantıya aktarma, temel dil öğrenmeye temel oluşturma ve öğrencinin yabancı dil kültürünün farkına varması gibi hedeflerin kazandırılması amaçlanmaktadır

BRANŞ DERSLERİ

İngilizce Dersi

Modern Dans

Cimnastik

Satranç

Sanat Atölyesi

Halk Oyunları

Yaratıcı Drama

Rusça Dersi

PSİKOLOG DESTEĞİ

Okulumuzda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Çalışmaları kapsamında ‘Anne Baba Okulu’ uygulamaları gerçekleştirmektedir. Bireysel görüşmeler, aylık grup çalışmaları, seminerler ve aylık bültenlerle velilerin annelik-babalık rollerine dair kişisel gelişimi sağlanmakta,  çocukların sağlıklı gelişiminin temel öğesi, okul-aile-çocuk işbirliği pekiştirilmektedir.